Как да запазим здравето си при земетресение?

от Даяна на 23.06.2013

Земетресения

Заметресения

С всеки изминат ден се убеждаваме колко крехка и уязвима е нашата планета. За жалост все по-често се замисляме каква малка част от Вселената сме всъщност и  колко сме безпомощни срещу зачестилите стихийни бедствия, които ни връхлитат. Именно тези бедствия са излючително коварни и опустошителни, поради тяхната внезапност. Най-трудното за прогнозиране бедствие е земетресението.

Но все пак – съвременният човек не е съвсем безсилен при земетресение. Опитът доказва, че човек е способен да спаси живота си, облекчи участта на околните и намали уврежданията си – чрез своето поведение, следвайки някои правила.

Земетресението може да се случи навсякъде, без значение дали се намирате в земетръсна зона, или не. За никого не е тайна, че земетресенията причиняват жертви и наранявания, колкото и слаби да са те. Но ако населението е добре подготвено, земетресението, което ще последва, може да причини много по-малки загуби от очакваното. Ние – хората, не можем нито да предотвратим опасната стихия, нито да я спрем. Но можем да си помогнем за едно по-добро преживяване и съществуване след щетите.

Специално за теб, читателю, предлагаме някои основни правила.

Основни неща, които трябва да се извършат по време на земетресението:

 1. Не изпадай в паника! Запази спокойствие и помисли какво трябва да извършиш.;
 2. Ако се намираш в помещение;
  • Помещението е сграда, отговаряща на антисеизмичните изисквания: не бягай навън. По-добре стой вътре и се пъхни под маса, бюро или друга твърда мебел. При липса на такава възможност застани под касата на вратата, долепи се до вътрешната стена, пазейки главата и тила си.
  • Помещението е неукрепена тухлена, каменна или неотговаряща на антисеизмичните изисквания сграда: ако сте близо до външната врата- излезте навън и стойте далече от стените на сградата; ако не сте близо до външната врата, пъхнете се под някаква твърда мебел или се облегнете до вътрешната стена.
 3.  Ако сте на открито: отдалечете се от сгради, стени или електро,газо,водопроводи.;
 4. Ако сте на улицата: отдалечете се от подлези, надлези, надземни електропроводи; спрете на безопасно място; останете в колата.

Основни неща, които трябва да се направят след земетресението:

 1. Оглед на получените наранявания, ако има такива, и оказване на първа медицинска помощ.;
 2. Проверка за затрупани лица и оказване на спешна помощ.;
 3. Оглеждане за повреди на сградите и за възможни опасности след земетресението.;
 4. Почистване на опасните предмети като стъкла и отпадъци.;
 5. Включване на радиоапарат и слушане на указанията на центъра, ръководещ спасителните работи.;
 6. Телефонът да се използва само по спешност.

Неща за преживяване:

 1. Транзисор и фенерче с пресни батерии.;
 2. Набор от медикаменти за първа помощ;
 3. Вода;
 4. Консервирана или суха храна, които трябва да се подменят периодично, за да бъдат пресни.;
 5. Пожарогасител;
 6. Кибрит.

Неща, които трябва да знаете:

 1. Да изключвате газта и тока;
 2. Да оказвате първа помощ;
 3. Да гасите пожар;
 4. Да съставите план за събиране на семейството.
Хареса ли статията?!? Сподели я в:

Коментарите за тази публикация са забранени.

Предишна публикация

Следваща публикация