февруари 2015

Горене на гумиГоренето на гуми е опасно! Негативните ефекти върху здравето са внезапни и такива, които не се проявяват веднага, а могат да покажат съществуването си дори и след години. Във всяка гума се съдържат над 7 литра петрол, редица химикали доказано вредни за здравето като например хлор, стирол, бутадиен и над 20 вида тежки метали, сред които олово, хром, кадмий и живак.

Димът от гумите не просто е неприятен, а доказано е истински и безпощаден убиец. Съдържанието на отрови в него е страшно, например хромът е с 407% повече, оловото с 392% повече и арсена с 1448% повече от колкото отделяните при изгаряне на въглища. В проведено проучване направено през 1991 година от Canadian Ontario Ministry of Environment and Energy (MOEE), се установява, че вредите от изгарянето на дори една гума са огромни – отбелязано е замърсяване при растения растящи в радиус на 200 метра от мястото на изгарянето, а отделените отрови остават в почвата до 200 дни след изгарянето на гумата.

Неимоверно опасен за здравето е и диоксин формиращ се като страничен продукт от хлора отделян при изгарянето на гумата. Веднъж отделен във въздуха благодарение на въздушните течения той може да пропътува километри и да се установи върху почвата, водата, растенията и животните. Диоксинът се натрупва в тъканите на животните и хората консумиращи каквото и да е от замърсения район и може да доведе до редица заболявания, сред които репродуктивни нарушения и увеличен риск от диабет. Налице е и мутагенно, канцерогенно и мощно имуноподтискащо действие.

Вижте цялата статия…

{ Comments on this entry are closed }